Ignatiaanse vorming

Een school is méér dan een ‘leerplek’. Het is ook een oefenplaats in leven en samenleven. De ignatiaanse scholen werken vanuit een opvoedingsproject, geïnspireerd vanuit de Geestelijke Oefeningen van Ignatius en vanuit de levende gemeenschap van Jezuïeten, vertaald naar de onderwijscontext van vandaag. We willen jongeren opvoeden tot bekwame, bewuste en bewogen mensen.

De vorming die Cebeco als koepelorganisatie aanbiedt aan leerkrachten van de ignatiaanse scholen wil hen vertrouwd maken met ons opvoedingsproject en met de christelijke basisinspiratie ervan. We brengen de leerkrachten samen -tijdens meerdaagse sessies in de Oude Abdij van Drongen en ook binnen hun eigen school- om die basisinspiratie te proeven en er zich in te verdiepen. Op die manier worden zij mee de dragers van het opvoedingsproject en worden zij uitgedaagd om het tot expressie te brengen in het schoolleven van elke dag.

Cebeco neemt ook actief deel aan de vormingen die Ignan (het Ignatiaans Apostolisch Netwerk) en Jecse (het Europees verband van ignatiaanse scholen) organiseren, voor directieleden, bestuurders, pastoraal verantwoordelijken… Binnen deze samenwerking met andere sectoren in de eigen regio en met onderwijsverantwoordelijken in andere landen ervaren de deelnemers dat hun werk deel uitmaakt van een breed gedragen wereldwijd engagement.