Leden van het bestuursorgaan van Cebeco vzw

Josse De Baerdemaeker, voorzitter

Marc Desmet SJ, regionaal overste

Tom Boterberg

Peter Knapen

Gust Luyten

Bob Van de Putte

Goedele Wynants