Het opvoedingsproject in een notendop

Het Ignatiaans onderwijs is erop gericht jongeren op te voeden tot bewuste, bekwame en bewogen mensen. Ons project wordt gevoed vanuit het christelijk humanisme van Ignatius van Loyola. Zijn inspiratie, toegepast op onderwijs, omschrijven we vandaag in 10 bewegingen. Dit project -geformuleerd in werkwoorden- willen we elke dag weer in de schoolpraktijk waarmaken.

 1. Vertrouwen geven: inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid
 2. Zorg dragen voor leerlingen: cura personalis
 3. Uitdagen tot meer: magis
 4. Smaak geven: non multa sed multum
 5. Reflecteren en kritisch kiezen: onderscheiden
 6. De hele mens vormen: bekwaam, bewust, bewogen
 7. Samenwerken, samen leven: eenheid in verscheidenheid
 8. Perspectieven openen: God zoeken in alle dingen
 9. Zorg dragen voor de wereld: “en todo amar y servir”
 10. Handelen in dankbaarheid: terugblik
 • Een beknopte beschrijving van de 10 bewegingen vind je hier.
 • Een duidend artikel bij de introductie van het hertaalde opvoedingsproject vind je op de Ignis Website.