De opdracht van Cebeco

Verbinden  |  de brug leggen tussen de Sociëteit van Jezus en de scholen binnen ons netwerk.

Samenbrengen  |  de samenwerking tussen de scholen organiseren in een netwerk.

Vormen  |  de realisatie van het ignatiaans opvoedingsproject bevorderen, o.a. via vormingen voor de medewerkers van de scholen.

Pedagogisch begeleiden  |  schoolteams ondersteunen met pedagogische begeleiding.

Besturen  |  de scholen mee besturen binnen de beleidsstructuur van de lokale vzw’s.

Vertegenwoordigen | het ignatiaans onderwijs vertegenwoordigen in netwerken waarmee we verbonden zijn.

Wie is wie in Cebeco?

Raad van Bestuur

Voorzitter

Josse de Baerdemaeker

Leden van de Raad van Bestuur

Afgevaardigd bestuurders

Paul Yperman

Peter Knapen

Pedagogische Begeleiding

Basisonderwijs
 

Lieven De Luyck, niveaucoördinator en schoolbegeleider

Wouter Vandewalle, schoolbegeleider

Secundair Onderwijs

Tom De Bruyn, niveaucoördinator

          Bart Beckers sj, schoolpastoraal

Vakbegeleiders

Partners van onze organisatie