De opdracht van Cebeco

Verbinden  |  de brug leggen tussen de Sociëteit van Jezus en de scholen binnen ons netwerk.

Samenbrengen  |  de samenwerking tussen de scholen organiseren in een netwerk.

Vormen  |  de realisatie van het ignatiaans opvoedingsproject bevorderen, o.a. via vormingen voor de medewerkers van de scholen.

Pedagogisch begeleiden  |  schoolteams ondersteunen met pedagogische begeleiding.

Besturen  |  de scholen mee besturen binnen de beleidsstructuur van de lokale vzw’s.

Vertegenwoordigen | het ignatiaans onderwijs vertegenwoordigen in netwerken waarmee we verbonden zijn.

Wie is wie in Cebeco?

  • Bestuursorgaan

Voorzitter

Josse de Baerdemaeker

Leden van het bestuursorgaan

Dagelijks bestuur

Bob Van de Putte, afgevaardigd bestuurder

Peter Knapen, afgevaardigd bestuurder

    • Pedagogische Begeleiding

Basisonderwijs

Lieven De Luyck, niveaucoördinator en schoolbegeleider

Wouter Vandewalle, schoolbegeleider

Secundair Onderwijs

Wensy Moeyersons, niveaucoördinator

          Bart Beckers sj, schoolpastoraal

Vakbegeleiders

  • Partners van onze organisatie

Jezuïeten – Regio Lage Landen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Jecse – Europees verband van ignatiaanse scholen
Icaje – Wereldwijd netwerk voor sj-onderwijs
Educate Magis
Stanislascollege – ignatiaans onderwijs in Nederland
Oude Abdij Drongen